Blog

Kompetencje kandydata vs rola zawodowa. Czym się różnią?

Niektórzy to urodzeni Team Leaderzy, niektórzy natomiast – wolą pracować na samodzielnych stanowiskach. Każdy z nas ma inne kompetencje, które określają późniejszą łatwość w wykonywaniu poszczególnych zawodów. Jak to jest w branży IT? Na podstawie swoich kompetencji zobacz, do jakiej roli zawodowej w IT Ci najbliżej!

Test predyspozycji do pracy w IT | Jaka rola zawodowa mi pasuje?

Twarde umiejętności i doświadczenie to jedno. Poza zdolnościami technicznymi, pracodawcy poszukują także osób o właściwych danemu stanowisku kompetencjach miękkich. Dzięki połączeniu tych dwóch aspektów tworzy się konkretna rola zawodowa, a spełniający oczekiwania firmy kandydat z pewnością otrzyma daną posadę. Jak jednak ocenić, czy masz wszystkie wymagane kompetencje na dane stanowisko w branży IT? Otóż wystarczy odpowiedzieć sobie na kilka pytań odnośnie samego siebie i swoich predyspozycji. 

Zapotrzebowanie na niektóre role w rynku IT stale rośnie.

Branża IT z każdym miesiącem dynamicznie się rozrasta. Pojawia się coraz więcej wakatów na stanowiska programistów, testerów, service desk czy w kadrze managerskiej. Z uwagi na rozwój technologii – do życia powoływane są także nowe stanowiska. Jak się w tym wszystkim połapać i aplikować na odpowiednie stanowisko w branży IT? W tym artykule skupimy się na kompetencjach umożliwiających pełnienie poszczególnych ról zawodowych.

Rola zawodowa | Rozwój biznesu

Pracownik na stanowisku odpowiedzialnym za rozwój biznesu IT powinien cechować się wysoką kulturą osobistą i komunikatywnością. Jest to bowiem osoba odpowiedzialna za powodzenie zarówno wewnętrznych dążeń rozwojowych, jak i zewnętrznych kontaktów biznesowych. Jako że w rozwoju jakiegokolwiek biznesu potrzebni są przede wszystkim klienci – na tym stanowisku konieczne jest przede wszystkim rozumienie ich potrzeb.

W rozwoju biznesu bardzo ważne jest takie profilowanie swoich usług czy produktów, by spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Ta rola zawodowa wymaga więc dwojakiej wiedzy na temat biznesu. Z jednej strony pracownik powinien posiadać odpowiednią wiedzę technologiczną wykorzystywaną w danej firmie oraz być dobrze zaznajomiony z oferowanymi usługami czy produktami. Z drugiej strony natomiast powinien wykorzystać tę wiedzę w praktycznych rozmowach z klientem. Pracując w dziale rozwojowym konieczne jest więc posiadanie umiejętności przełożenia technicznego języka na taki, który trafi do laików lub osób niezwiązanych z branżą IT. Takie kompetencje jak komunikatywność i odpowiednie operowanie słowem w połączeniu ze swoistym know-how firmy może zapewnić sukces w rozwoju biznesu.

Rola zawodowa | Projektowanie systemów

Ogólne kompetencje pracownika zajmującego się projektowaniem systemów w branży IT skupiają się na umiejętności współpracy z klientem oraz sumienności i dokładności w wykonywanych zadaniach. W tym przypadku konieczne jest także posiadanie konkretnego zaplecza wiedzy technologicznej wymaganego na danym stanowisku. Potrzebna jest zatem znajomość języków programowania czy też wymaganych środowisk programistycznych.

Pracownik zajmujący się projektowaniem systemów powinien cechować się również kreatywnością i umiejętnością przełożenia swoich myśli na kod. Przyda się oczywiście znajomość różnych technologii m.in. pracowania na technologiach chmurowych czy też umiejętność programowania bardziej skomplikowanych systemów. Osoba pracująca na stanowisku odpowiedzialnym za projektowanie systemów musi być także zaznajomiona z wszelkimi potrzebami bezpieczeństwa stosowanymi w danej firmie oraz tymi, które są wymagane prawnie. Jak widać, żeby skutecznie projektować systemy w branży IT konieczna jest ugruntowana wiedza technologiczna oraz umiejętność globalnego patrzenia na cały tworzony projekt.

Rola zawodowa | Testowanie rozwiązań

W firmach z branży IT niezbędnym pracownikiem jest tester. Testowanie zaprojektowanych rozwiązań i oprogramowań to krok niezbędny przed wdrożeniem. Zanim jakakolwiek usługa czy produkt online, sklep online czy strona internetowa pojawi się na dobre w Internecie – całość oprogramowania musi przejść testy pod kątem doświadczeń użytkownika.

Testerzy rozwiązań niejednokrotnie ściśle pracują w większym zespole. To oznacza, że do ich kompetencji powinno zaliczyć się również umiejętność pracy grupowej. Testowanie rozwiązań i oprogramowań jest pracą odpowiedzialną. Tester jest specjalistą, który od strony technicznej daje zielone światło do wypuszczenia aplikacji, sklepu czy strony internetowej – właściwie jakiegokolwiek rozwiązania technologicznego, za które jest odpowiedzialny. Pracownik na stanowisku testera rozwiązań powinien mieć więc silne poczucie odpowiedzialności za testowany projekt oraz umiejętność brania na siebie odpowiedzialności za ewentualne niepowodzenia czy problemy.

Rola zawodowa | Wdrażanie systemów

W każdej firmie z branży IT powinna znaleźć się osoba zajmująca się wdrażaniem systemów. Na takim stanowisku konieczne jest oczywiście posiadanie obszernej wiedzy technologicznej wykorzystywanej w danej firmie. Liczy się także sama znajomość funkcjonowania określonych systemów.

Pracownik IT odpowiedzialny za wdrażanie powinien potrafić diagnozować wykorzystywane systemy w celu usprawnienia ich działania. Do tego potrzebna jest wiedza informatyczna, programistyczna czy też wiedza z zakresu projektowania rozwiązań. Konieczną kompetencją do tej roli zawodowej jest również dogłębna wiedza o oferowanym produkcie czy usłudze. Jako że przy wdrażaniu systemów niejednokrotnie pojawiają się problemy wdrożeniowiec musi posiadać wybitną zdolność do odnajdywania takich problemów oraz ich sprawnego rozwiązywania

Rola zawodowa | Zarządzanie zespołem | Pozycja Managerska

Każdy zespół – bez względu na branżę – powinien posiadać swojego Team Leadera. Osoba zarządzająca dba o odpowiedni podział zadań w zespole oraz ich terminową  realizację. Służy również swoją pomocą w przypadku napotkanych problemów. Do tej roli zawodowej konieczne są więc silne zdolności przywódcze. Niezbędna jest również znajomość języka angielskiego oraz wszelkich technologii, języków programowania, systemów czy rozwiązań wykorzystywanych w danej firmie. 

Rola zawodowa | User Experience

Inaczej zwana również rolą projektowania ergonomii. Na tym stanowisku pracownik odpowiedzialny jest za stworzenie funkcjonalnego interfejsu użytkownika. Pracownik UX (User Experience) jest więc odpowiedzialny za ostateczny kształt produktu/strony/aplikacji/sklepu, które otrzyma użytkownik. Ta rola zawodowa wymaga więc silnego zrozumienia potrzeb użytkownika.

Praca w tym obszarze IT wiąże się ze stałym kontaktem z innymi pracownikami IT. Do ogólnych kompetencji więc zaliczymy: komunikatywność, łatwe nawiązywanie kontaktów oraz umiejętność pracy w zespole. Dodatkowo rola zawodowa UX wymaga dużej odpowiedzialności za prowadzony projekt, a także umiejętności przyjmowania informacji zwrotnej na temat wykonanych zadań. Konieczna jest też oczywiście znajomość języka angielskiego.

Rola zawodowa | Zarządzanie infrastrukturą

Pracownik odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą powinien posiadać szczegółową wiedzę na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim jednak musi znać wszelkie systemy, maszyny wirtualne i narzędzia wykorzystywane w danej firmie IT oraz ich dokładną obsługę. Odpowiedzialność za całą infrastrukturę firmy wymaga od pracownika także szerokiej wiedzy z zakresu projektowania rozwiązań technologicznych. Ta rola zawodowa wymaga sumienności i dokładności w obrębie wykonywanych zadań oraz brania za nie odpowiedzialności. Warunkiem koniecznym jest ponadto język angielski.

Rola zawodowa | Service desk

Każde rozwiązanie projektowane w danej firmie powinno mieć wsparcie funkcjonalne obsługi tego rozwiązania. Rolę zawodową service desk obejmuje jedna osoba lub cały zespół – wszystko zależy od wielkości firmy i skomplikowania rozwiązania. Do kompetencji pracownika service desk w IT powinna więc należeć ścisła wiedza na temat wykorzystywanych oprogramowań, środowisk programistycznych czy zagadnień sieciowych.

Konieczna jest także wiedza z zakresu funkcjonalności systemów i technologii chmurowych. Service desk ma być bowiem wsparciem technicznym dla całej firmy. Z kompetencji miękkich wymagana jest umiejętność pracy w zespole, poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania, komunikatywność, umiejętność słuchania, wysoka kultura osobista, dobra organizacja czasu pracy, odporność na stres, łatwe nawiązywanie kontaktów i sprawne rozwiązywanie problemów. I oczywiście – język angielski.

Czy mam predyspozycje do pracy w IT?

Jak widać, ról zawodowych w branży IT jest naprawdę wiele. Na każdym ze stanowisk wymagana jest jednak wiedza na temat technologii i języków programowania właściwych dla danej firmy. Oczywiście samego środowiska pracy nauczysz się już bezpośrednio po zatrudnieniu. Żeby jednak dostać wymarzone stanowisko – musisz zbudować solidne podstawy wiedzy o programowaniu. Jeśli już je masz – śmiało aplikuj do roli zawodowej, która jest najbliższa Twoim kompetencjom. Jeśli jednak dopiero zastanawiasz się nad swoją ścieżką kariery w IT – sprawdź naszą ofertę kursów w UCanCode. Ukończony kurs przygotuje Cię do objęcia stanowiska juniorskiego w wybranej przez Ciebie roli zawodowej!

Nie obędzie się także bez języka angielskiego, który w dzisiejszym świecie jest podstawą. Pamiętaj także, że każdą z ról w danej firmie może wykonywać jedna osoba lub cały zespół osób. Plus dla Ciebie, jeśli dobrze czujesz się pracując drużynowo. Zdobądź odpowiednie kompetencje i zostań takim specjalistą, jakim tylko chcesz. Powodzenia w wybieraniu własnej ścieżki kariery w IT!